MS-liga

 ms liga

Doelstellingen MS-Liga:
De MS-Liga Vlaanderen werd in 1982 opgericht om personen met MS wegwijs te maken in het doolhof van aspecten die met deze aandoening te maken hebben.
De missie van de MS-Liga Vlaanderen is: het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.
De MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle PmMS en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen, zodat PmMS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. De MS-Liga Vlaanderen wil, dankzij haar unieke combinatie van professionals en vrijwilligers, uitgroeien tot een volwaardige partner-organisatie in de chronische zorg van morgen.

Button2
Volgende concrete doelstellingen staan centraal:

  • instaan voor de psychosociale begeleiding van Personen met MS en hun familie;
  • bemiddelen (en begeleiden) in het - soms ingewikkelde - netwerk van sociale en financiële voorzieningen;
  • de bevolking informeren over en sensibiliseren voor MS;
  • het wetenschappelijk onderzoek rond MS stimuleren.


 

vzw boemerang 269

 

Hulp aan patiënten met chronische neurologische aandoeningen vzw, verbonden aan de MS-campus te Overpelt

Wanneer een persoon wordt geconfronteerd met een chronische neurologische aandoening, verandert er veel in zijn leven. Plotseling of geleidelijk aan, maar het kan omschreven worden in één woord; beperkingen. Ook zijn of haar omgeving zullen de gevolgen hiervan dragen. Meestal gaat het gepaard met een hospitalisatie en een langdurige revalidatie.

De reguliere budgetten zijn ontoereikend om alle aspecten van de zorgvraag te behandelen; zeker als het om dat ietsje meer gaat, om het dagelijks sociale leven aangenaam te maken.

Een patiënt is méér dan zijn ziekte. Tijdens de opname en zijn revalidatie worden alle aspecten van de zorgvraag - dus ook de welzijnsaspecten - in samenhang met elkaar behandeld. Echter dergelijke welzijnsinitiatieven kunnen niet gefinancierd worden via de reguliere budgetten. Om deze projecten te kunnen uitvoeren, maar ook om de projecten die al zijn gerealiseerd te onderhouden organiseert vzw Boemerang een aantal activiteiten met als doelstelling financiële middelen bij elkaar te brengen.

Zo wordt de behoefte van onze doelgroep aangevuld en wij vinden dat het, ondanks de optredende beperkingen, ietsje meer (levensvreugde) mag brengen.

Uidagingen voor vzw Boemerang: bekijk de websitemsrevaHet Revalidatie & MS Centrum Overpelt, een gespecialiseerd centrum voor personen met Multiple Sclerose en voor personen met andere aandoeningen van het zenuwstelsel en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat die nood hebben aan intensieve neurologische en/of locomotorische revalidatie. Daarnaast is het centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten. Tevens biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.

Bekijk meer info via de website

 

 

JoomlaMan