Teutenhuis 4

Gastheer:  Lutlommel VV l (www.lutlommelvv.be)
Locatie: Cafetaria 'Lutlommel VV' - Konijnenpijp 29  - 3920 Lommel
Autoparking: ter plaatse 'Konijnenpijp 29  - 3920 Lommel

Gastronomie:

Animatie:

Vanuit het Teutenhuis Lutlommel kun je minimaal 5 routes fietsen